VEGALFORT

ORGANİK GÜBRE
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Garanti edilen içerik
Organik Madde %22,4
Organik Karbon (C) %10
Toplam Azot (N) %2,7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %4

 

Fiziksel Özellikler
pH 7,5 – 9,5
EC 0,30 mS/cm (1 g/lt)


Üretimde Kullanılan Hammaddeler:
Bitkisel Kaynaklı Materyallerdir.

Hacim Ağırlık
20 Lt 25,2 KG
10 Lt 12,4 KG


Özellikleri

    VEGALFORT organik madde yönünden fakir topraklara organik madde verir, toprağın biyolojik özelliklerin gelişmesine ve verimin artmasına yardımcı olur
VEGALFORT toprağa doğrudan sağlanabilen veya damlama sulama yöntemi ile her türlü sera, bahçe ve meyve bitkileri için uygun, suda çözünen sıvı bir organik gübredir.
VEGALFORT suda çözünür gübreler ile birlikte kullanıldığında diğer gübrelerin dozundan %15-20 tasarruf etmenizi sağlar
VEGALFORT formülasyonu, bitki kök sisteminin gelişmesi için önemli olan enzimatik süreçleri, toprakta bulunan mikro fauna ve mikro flora çoğalmasını teşvik eder. Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin artmasına yardımcı olarak,  toprakta mevcut bulunan besinlerin alımına yardımcı olur. Bitki köklerindeki radikal emici tüylerin gelişimini destekleyerek, besinlerin emilme kapasitesinin arttırılmasını sağlar.

UYUMLULUK
VEGALFORT belirlenen dozajlarda tüm Cifo ürünleri ile karıştırılabilir. Formülasyonu asidik ya da alkalin reaksiyonu veren karışımlarda kullanmadan önce dozajların sulandırılması gereklidir. Karıştırılmadan doğan herhangi bir reaksiyon ürünün verimliliğinde azalma ve değişmeye neden olmaz.


UYARILAR
Püskürtme çubuğu ya da lister ile yapılan gübreleme uygulamalarında su :gübre için min. oran 1:10 olacaktır.
Vejetatif aşamada ürün miktarının tamamını bölerek kullanınız.
Ürünü 4° C ve 40°C aralığında depolanmalıdır.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis