IDEVIR

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ IDEVIR 3-17-0

Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Azot (N) %3
Üre Azotu (N) %3
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit(P2 O5) %17

 


Ozellikleri
IDEVIR, bitkilere azot ve fosfor besin elementlerini saglar. 
 

Uygulama Dozajları kullanımı
Dozlar, suyun pH ve bikarbonat oranına göre değişiklik gösterebilir. IDEVIR, SUYUN RENGİNİN KIRMIZIYA DÖNMESİYLE doğru dozajın belirlenmesi nedeniyle kolay kullanımlıdır. Suyun pH’sını 8,0’dan 6,5’e getirmek için her 100 lt. suya 90–100 ml IDEVIR1 kullanılmalıdır. Ürünün aşağıdaki şekilde kullanılmasını tavsiye ederiz: Pülverizatörün 2/3’ünü su ile doldurulur, önce 60ml/hl IDEVIR1 konularak suyun rengi kontrol edilir: sarı [pH: 6,0], turuncu [hafif-asitli pH 6,0–5,5 ], kırmızı [asit pH 5,5]. Çözelti kırmızı olana kadar IDEVIR eklenmeye devam edin. Bu noktada kalan suya karışımda kullanılacak olan formülleri ekleyin. Not: Renk yoğunluğu suyun özelliklerine göre farklılık gösterebilir. 

UYARILAR
DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ. GÖZ, YÜZ, DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ. KULLANDIKTAN SONRA ELLERİNİZİ YIKAYINIZ. ÜRÜNÜ KULLANDIKTAN SONRA BOŞ KUTUYU ÇEVREYE ATMAYINIZ, AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.

Dikkat
Kapalı alanlarda (sera, v.s.) kullanma dozu 100 lt. suya 100 ml aşmamalıdır (%0,1). Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Toprak ve/veya yaprak analizi kullanılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FIRMA BEYANI
İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder fakat ürünün yanlış uygulanması veya etikette yazan talimatlara aykırı bir şekilde kullanılması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

DEPOLAMA:

ÜRÜNÜ SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİNİZ. DEPOLAMADA SİGARA İÇMEYİNİZ. ATEŞLE YAKLAŞMAYINIZ. TEHLİKELİ DEPOLAMADAN KAÇINILMALIDIR. KULLANIMDAN SONRA BOŞ KUTULARI ÇEVREDE BIRAKMAYIN. Depolama sıcaklığı : +4 - +40 ºC OLMALIDIR. KULLANIMDAN SONRA BOŞ KUTULARI ÇEVREDE BIRAKMAYIN. TAVSIYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.


Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır

Tehlike

 • H314 Ciddi cilt yanıklarına ve ciddi göz yaralanmalarına neden olur.
 • P102 Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
 • P260 Toz/ duman/ gaz/ sis/ buhar/ aerosollarını solumayın.
 • P264 Kullanimdan sonra derinizi ve gozunuzu yıkayın
 • P270 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
 • P280 Koruyucu kıyafetler/eldivenler kullanın. Gözlerinizi/ yüzünüzü koruyun.
 • P301+P330+P331 YUTULMASI HALİNDE: Ağzı suyla yıkayın. KUSTURMAYIN.
 • P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın.
 • P304+P340 SOLUNMASI HALİNDE: Kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alıp vermesini sağlayın.
 • P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P310 Derhal bir ZEHİR MERKEZİ/doktor arayın.
 • P363 Kontamine kıyafetleri yeniden giymeden önce yıkayın:
 • P405 Kilitli yerde saklayın. P501 Ürünü/kabını tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.
 • İçerik: fosforik asit% 75

ÜRETİCİ FİRMA : CIFO S.r.L –S Giorgio di Piano (BO) ITALYA Via Oradour, 6- Telefon: 051/66.555.11
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis