FLOWACT   N   28 – 12 – 8 + ME

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Bileşimi
Toplam Azot (N) %28
Nitrat Azotu (N) %2
Amonyum Azotu (N) %2
Üre Azotu (N) %24
Suda çözünür Fosforpenta Oksit (P2O) %12
Nötr Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) %12
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) %8
Suda çözünür Bor (B) %0,1
Suda çözünür EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) %0,05
Suda çözünür EDTA ile Şelatlı Manganez (Mn) %0,1
Suda çözünür EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) %0,1

Ağırlık
1 Kg 2.5kg

 

Fiziksel Özellikler
pH 4,5 – 5,5
EC 0,24 mS/cm (1 g/lt)


ÖZELLİKLER

FLOWACT N,  bütün tarımsal ürünlerin ilk gelişim dönemleri için ve süs bitkileri için uygundur. Yüksek azot içerikli özel NPK oranı ve şelatlı mikro elementlerin varlığı, bitkilere iyi bir vejetatif gelişim sağlar. Bitki besleme elementlerinin yüksek saflığı ve kalitesi, ürünün tam çözünürlüğünü ve düşük tuzlu çözelti oluşmasını sağlar.  

FLOWACT N , yapraklar tarafından hızlı emilip, bitki içinde hızlı bir şekilde taşınır.

FLOWACT N, mikro element eksikliklerinin neden olduğu çok yaygın bitki hastalıklarına karşı tam koruma sağlar.

Uyumluluk
FLOWACT N; beyaz yağlar, yağ bazlı insektisitler Phosetyl-Al, Dodine, Triphorine ve güçlü alkali reaksiyonlu bütün preparatlar hariç olmak üzere genel olarak CIFO ürünlerini tüm pestisitlerle tavsiye edilen oranlarda karıştırılabilir. Yine de ön karışabilirlik testlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.

UYARILAR
Kapalı alanlarda (seralar, tüneller vs) doz 200g/hl su (%0.2)’yi geçmemelidir. Yaprak uygulamaları günün en serin saatleri sırasında yapılmalıdır. Depolama sıcaklığı  +4 ile +40 º C arasında olmalıdır.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis