FLOWACT  P   11-28-11 (15 SO3) + ME

EC FERTILIZE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Bileşimi
Toplam Azot (N) %11
Amonyum Azotu (N) %11
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) %28
Nötr Amonyum Sitrat ve Su İcinde Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) %28
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  %11
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) %15
Suda Çözünür Bor (B) %0,1
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) %0,05
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) %0,1
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) %0,1

AĞIRLIK 
1KG 2.5 KG

 

Fiziksel Özellikleri
pH 4-5
EC 1,33 mS/cm (1 g/lt)


Özellikleri:
FLOWACT P özellikle vejetatif dönemin ilk aşamalarında, ön çiçeklenmeden ilk meyve oluşumuna kadar yapraktan uygulanan bir gübredir. İçerdiği besin maddelerinin yüksek saflığı ve kalitesi, ürünün tam çözünürlüğünü ve düşük tuzlu çözelti elde etmeyi sağlar.
FLOWACT P , yapraktan hızlı emilir ve bitki içinde hızlı bir şekilde yayılır. İlk vejetatif aşamalarda, ekim sonrası ve çiçeklenmeden önce, bitkilerin yüksek miktarda fosfor ihtiyacının olduğu durumlarda kullanılması tavsiye edilir.

UYUMLULUK
FLOWACT P, beyaz yağlar, yağ bazlı insektisitler ve yüksek alkalin reaksiyonu ile tüm preparatlar istisna olmak üzere, CIFO ürünleri ve zirai ilaçlar ile önerilen dozda karıştırılabilir

UYARILAR,
Korunan alanlarda (seralar, tüneller vs) doz (%0.2) suyun 200 g/hl oranını geçmemelidir. Yaprak uygulamaları günün en serin saatlerinde yapılmalıdır. Üzüm bağları ve fidancılıkta, 100L su/da, endüstriyel ve otsul bitkilerde 50L su /dekar kullanılması önerilir. Ürün 0 ile + 40 º C arasında depolanmalıdır.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis